video montaza

-

Montaža i obrada video materijala radi se u profesionalnim programima Adobe, Sony...

/oprema

Na Canon profesionalnom štampaču radimo kolor štampu DVD omota i direktnu kolor štampu na DVD ili Blu-Ray diskove

stampa

-

Za fotografisanje se koristi profesionalni Nikon DSLR foto aparat sa svom potrebnom opremom. Slike se obrađuju u Adobe Photoshop-u

foto

Za snimanje se koristi profesinalna Sony HD video kamera sa svom potrebnom opremom

video